Email: mnc@mncollege.edu.np   |   Address: Sorhakhutte Bahati Pokhari, Buddha Tole Marg   |   Phone No.: +977 01 4355304, 4354628, 4356592
Associate Faculty Members

Management
Mr. Satya Narayan Shrestha

Prof. Dr. Fatta Bahadur K.C.

Prof. Dr. Sanjay K Shrestha 
Mr. Devendra Devkota
Dr. Kapil Khanal, M.Phil
Ms. Mikha Shrestha, M.Phil
Ms. Sabita Shah Thakuri, M.Phil Scholar
Mr. Rabindra Sharma
Ms. Pooja Upadhaya
Mr. Navaraj Prasain
Mr. Shiva Khatiwada
Dr. Rabin Acharya (Visiting)

Economics
Assoc. Prof. Shailaza Mainali
Prof. Dr. Bijaya Shrestha (Visiting)

Sociology
Ms. Anamika Shrivastava
Mr. Hom Raj Dahal (Visiting)

Finance
Mr. Pratap Shakya
Mr. Bivav Neupane, M.Phil
Mr. Rajesh Neupane
Mr. Santosh Pokharel, M. Phil
Mr. Bhagabat Koirala
Mr. Purusottam Ghimire
Mr. Shiva Pokharel (Visiting)

English

Dr. Lekh N. Dhakal 

Mr. Sudhan Dhungana, M. Phil.
Mr. Surya B. Chaudhary, M. Phil.

 

Maths & Statistics

Assoc. Prof. Prakash Dangol
Mr. Vijay Dangol
Mr. Bhoj Raj Poudel
Mr. Hari Prasad Rijal
Prof. Dr. B. C. Bajracharya (Visiting)

Computer/Programming/DBMS
Er. Sunil Sharma
Er. Jaya Raj Gautam

Marketing
Assoc. Prof. Laxman M.D. Joshi
Mr. Sanjeev Pradhan, Ph.D. Scholar
Mr. Uddhav Shiwakoti, M.Phil
Mr. Rajiv Malla
Prof. Dr. Vishnu Khanal (Visiting)

Accounts

Assoc. Prof. Dr. Jitendra Upadhaya 
Mr. Ashwini Khanal
Mr. Maheshwor Khanal
Mr. Shaisav Khatiwada

Psychology
Ms. Anamika Shrivastava
Prof. Dr. Shanta Niraula (Visiting)